موضوع : دانشجویان

زمان انتخاب واحد 16/11/92 الی 19/11 92

حذف و اضافه:23/11/92 الی 25/11/92 حذف اظطراری یک درس 04/3/93 الی 10/03/93 ,قابل توجه دانشجویان گرامی برای انتخاب واحد حتما از مرورگر internet explorer استفاده کنید

تاریخ ارسال: دوشنبه 7 بهمن 1392
موضوع : ثبت نام

نخستین مسابقات نجات تخم مرغ 92

تاریخ ارسال: شنبه 16 فروردین 93

مدارک لازم جهت ثبت نام: اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه, کارت پایان خدمت ,عکس 6 قطعه زمینه سفید, اصل و کپی اخرین مدرک تحصیلی,23000 هزار تومان بابت هزینه (ثبت نام ,بیمه,کارت دانشجویی)

تاریخ ارسال: چهار شنبه 16 بهمن 92
موضوع : آموزش

,وب سایت سید سجاد حسینی , کلیک کنید ,گروه کامپیوتر

.

تاریخ ارسال: پنج شنبه 17 بهمن 92
موضوع : آموزش

اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D

اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D اطلاعیه برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزار Flow 3D

تاریخ ارسال: شنبه 16 آذر 92
موضوع : آموزش

نخستین مسابقات نجات تخم مرغ

تاریخ ارسال: شنبه 16 آذر 92